MUNTLIG SVENSKA - uttal och intonation

Kursen vänder sig till personer som har ett grundläggande ordförråd men som upplever sig har svårigheter att kommunicera i vardagliga och/eller professionella sammanhang.  

Alla kurser skräddarsys i samarbete med beställaren. 

SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

Utbildning för personer som pratar svenska men som inte behärskar skriftlig kommunikation.
Skrivträningsprogrammen omfattar såväl grundläggande som avancerad skriftlig kompetens.

Alla kurser planeras och skräddarsys i samarbete med beställaren.

KULTURELL ARBETSPLATSRELATERAD KOMMUNIKATION

All kommunikation sker på mottagarens villkor. För en tydlig och framgångsrik kommunikation behöver man kunskap om kommunikationens sociala och kulturella samt arbetsplatsrelaterade regler, i synnerhet de osynliga. Vi interagerar ofta oreflekterat och automatiskt på de kommunikativa regler och förhållningssätt vi fått med oss under vår uppväxt. När vi möter en ny arbetsplats eller en ny kultur möter vi också den tysta, de dolda överenskommelser vi omedvetet eller medvetet gjort i alla situatoner vi kommunicerar. Alla kulturer har sitt eget sätt att kommunicera på och detta behöver kommuniceras! 

Med hjälp av observationer i autentisk miljö träder alla underliggande antaganden och feltolkningar fram. De bildar sedan kuliss för analys och reflektion som leder till lärande, förståelse och korrigering av tidigare misstag. Individen får på detta sätt omedelbar och konkret återkoppling där förståelse, korrigering och kompetensutveckling  sker.  

Kontakta oss här:

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.