Vad är Spiritualism?

Spiritualism är en vetenskap, filosofi och religion:

  • en vetenskap eftersom den undersöker, analyserar, och klassificerar fakta om Andens överlevnad av den fysiska döden och dess vidare utveckling.
  • en filosofi eftersom den studerar naturlagarna både utifrån det fysiska livets aspekter och ur ett icke-fysiskt perspektiv.
  • en religion eftersom den strävar efter att förstå och följa de fysiska, mentala och andliga naturlagarna, som är Guds lagar.

Rent formellt är spiritualism en religion, en filosofi och en vetenskap. Inom spiritualismen erkänner man att det finns en urkraft, ett ursprung som vi kan kalla Gud. Det är en filosofi i och med de 7 principerna som fungerar som rättesnören för etik, moral och tro. Inom spiritualismen menar man också att spiritualism är en vetenskap eftersom den hävdar att livet är evigt och att vår kropp endast är vår färdkost för vår själ/ande och att själen lever vidare efter den fysiska döden och att det är möjligt att kommunicera med avlidna personer.

För mig personligen är spiritualism en hemvist för sökare, en hemvist för personer som inte trivs med färdiga koncept och dogmer. För mig betyder spiritualism en tro att lära känna och att växa i. Spiritualismens huvudsakliga fokus är att uppmuntra individen att göra personliga erfarenheter med Gud. Här är Spiritualismen sökarens och mystikerns religion eftersom mystiker i alla tider, även om de varit engagerade i konventionella religioner, sökt sin personliga Gud.

Spiritualismen erkänner alla profeter som har kommit till mänskligheten genom tiderna. Personligen är det min sanning också. Visdom har förmedlats av många män och kvinnor och alla har förmedlat eviga sanningar genom sin tids kulturella, sociala, ekonomiska och religiösa glasögon.

Spiritualismen menar också att vi är personligt ansvariga för våra handlingar och att våra handlingar för med sig konsekvenser som vi har att hantera.

För mig personligen är personligt ansvar centralt för att vi ska växa som människor, för att vi med kraft och självförtroende ska kunna leva och lära, lära och leva. Att ta personligt ansvar för ens tankar, ord och handlingar är att leva ett medvetet liv. Att ta personligt ansvar betyder att aldrig projicera sina egna tillkortakommanden på andra eller att skylla på andra för det som sker. Att ta personligt ansvar för det som händer i ens liv är också ett förtroende vi fått. Vi är anförtrodda våra liv. Vi är anförtrodda vår utveckling.  Inom spiritualismen menar man också att lärande och utveckling är något som hela tiden sker och som omfattas av allt och alla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Findlay College, England

Arthur Findlay College är ett spiritualistiskt college i England där jag har gått de flesta av mina mediumutbildningar.

Medial demonstration/seans.

"Mediumskapet är så mycket mer än "bara" det individuella budskapet. Mediumskapet, som jag ser det, är budskap om evigt liv, om att själen/anden överlever döden i den fysiska kroppen. Att det finns en intelligens som är större än vad vi kanske någonsin kan förstå och att vi alltid utvecklas, lär oss mer, ackumulerar erfarenehter och transformeras.

När jag arbetar på en medial demonstration eller har en personlig sittning länkar jag upp till Andevärlden och genom mina guider och hjälpare får jag kontakt med någon som är känd av någon i publiken vid demonstrationer, eller av personen som kommer på sittningen. Jag beskriver personen och i beskrivningen finns budskapet som andepersonen vill förmedla. 

Jag har ingen kontroll över vem/vilka som kommer eller vad de vill säga. All kommunikation går genom mitt sinne och jag gör mitt bästa för att tolka informationen så korrekt som möjligt.