DET HÄR FÅR DU VETA OM DIG SJÄLV UNDER EN NUMEROLOGILÄSNING

Du har en helt unik plan för ditt liv.

En plan som fastslogs innan du tog fysisk form.

För Din plan finns det karta och kompass

De upplyser Din Livsväg med lika mycket konkret kunskap  som 

magi och vördnad.

Din plan är ditt kontrakt.

Din Själ talar till Dig genom Ditt kontrakt. Just för att du ska kunna navigera i Ditt liv och åtnjuta största möjliga erfarenheter, kunskaper och visdom.

Men, nu undrar Du säkert, var är den här planen någonstans? Hur kan jag hitta den? Hur känner jag igen den? 

Svaret är, Du gömde den! På ett säkert ställe! Ett ställe du alltid hittar till. 

Nämligen i Dina namn och i Ditt födelsetal!

Här finns all information Du behöver för att guida Dig genom det här livet och även viss information om Dina tidigare liv.

Du får bekräftelse om Din personlighet som du har valt i det här livet, dina talanger, dina utmaningar och bästa sättet att möta dem och hur du genom att vara medveten om dina tidsramar kan planera för största möjliga framgång.

Varje tidsfas i Ditt liv, varje mått och steg Du tar i Ditt liv är kantat av siffror som vägleder Dig, utmanar Dig och belönar Dig.   

 

Dina tal samverkar galant med varandra trots att vi kan uppleva motsägelsefulla inre känslor

och viljor.  

Vi människor är komplexa varelser och talen kastar ljus över det komplexa, som då blir förståeligt och istället för att orsaka inre stress och förvirring kan Du lätt använda den energi som är bäst lämpad för det aktuella tillfället.

På så sätt får Du större tillgång till alla Dina inre resurser, så att Du kan manifestera Ditt liv på det sätt som ger Dig lycka och tillfredsställelse.  

 Numerologin förklarar för Dig och hjälper Dig att hantera alla dina tal så att de samverkar och inte konkurrerar ut varandra. Allt det unika, allt det fantastiska som är Du växer fram i den syntes vi gör av alla Dina tal.   

Numerologiläsningarna finns i 3 olika nivåer.

  • Ditt Personliga År - Läsning nr 1
  • Din Numerologiska Kärna och Ditt Personliga År  - Läsning nr 2
  • Fullständig Numerologiläsning. (läs mer nedan vad som ingår). Läsning nr 3

Numerologiläsningarna ges vid personliga besök (i Sundbyberg), via telefon eller skype. Du får läsningen inspelad på en ljudfil som skickas till din mailadress.

Jag utgår i alla läsningarna från Dina namn och Ditt födelsetal.

 Inom Numerologin tänker vi oss att vi reinkarnerar och att de tal som vi får ut av dina namn representerar kunskap, visdom, erfarenheter och kanske någon utmaning som du har

ackumulerat i tidigare liv.

Dessa tal/egenskaper är så att säga Din startpunkt i Ditt liv och det som Du har bestämt att Du behöver för Din livsresa. Jag delar upp dem i 3 positioner och de representerar Din Själs Drivkraft, (ditt livs GPS), Ditt Tysta Själv, (din personlighet) och Din Potential (vilket är summan av allt som Du har bestämt att ta med Dig in i detta liv).  

 

  • Från Ditt födelsetal (år, månad och dag för din födelse) läser vi in meningen med Ditt liv.  
  • Din Livsväg
  • Vem är du och varför är du här?  
  • Vad ska du lära dig och vad ska du bidra med i detta liv.  
  • Vad är dina möjligheter och dina utmaningar? 
  • I vilka miljöer och med vilka människor trivs du bäst? 
  • hur kommunicerar du bäst den du verkligen är?   

Inom Numerologin menar vi att vi utvecklas i 9-årscykler. Du startar på samma år som är Din Livsväg, sedan går Du år från år 1-9 hela ditt liv.  

Varje epicykel innehåller möjligheter och utmaningar inom ett eller ett par specifika områden. Varje år i Epicykeln kommer med sina speciella möjligheter och utmaningar, lärdomar och erövringar. Vissa år är introverta och andra är extraverta. Att känna till sina Personliga År är som att segla i vindens riktning! Du kommer framåt, ibland med viss möda men du kommer definitivt framåt!  

MOGNADSTAL  

Om du är runt 40 år eller äldre får du också veta vilket mognadstal du har.  

När vi mognar, vilket naturligtvis är individuellt, bildar vi en syntes av Din Potential och Din Livsväg. Här kan i medelåldern kan du ha valt en helt ny energi för Ditt liv som möjliggör nya erövringar inom livets alla områden eller så förstärks ett tal/energi som Du redan har och möjliggör utveckling inom områden du redan har bekantat Dig med.  

 

I  Numerologiläsning nr 3  får du dessutom veta vilka dina 3 utmaningar genom livet är. Utmaningarna är som regnet som faller, utan regn ingen tillväxt. Våra utmaningar visar oss vad vi ska utveckla i livet och hur vi kan hitta våra diamanter.  

 

Dina födelsetal rymmer de områden Du har kommit hit för att upptäcka, erövra och integrera med Din tidigare erfarenhet och kunskap. Vi kallar dem för cykler och vändpunkter. Du har 3 cykler och 4 vändpunkter i Ditt liv. Här navigerar Du inom en specifik energi som kommer från Dina födelsetal. När Du medvetet färdas i de olika landskapen kan Du uppnå Dina livsmål på ett för Dig optimalt sätt.  

Ditt Personliga År tittar vi i detalj på och lär oss vilka 3 utmaningar Du har i det innevarande året, eller det kommande, om du kommer på läsning i slutet av året. Du får också reda på vilka vändpunkter, dvs. vilka möjligheter som ges Dig under året och slutligen får Du veta vilka tal/energier varje månad kommer med så att Du kan planera ditt liv utifrån de mest fördelaktiga scenarierna.   

Precis som Ditt Universella Personlig År har du också Inre Personliga År. De utgår från Dina namn och de representerar Dina inre bevekelsegrunder, förhoppningar, drivkrafter och möjligheter.

Genom att veta hur Du ska samköra Dina inre energier med de yttre ökar Du inte bara Din livskvalitet utan Du lever också ett mer spännande liv med vetskap om vilka energier som är tillgängliga för Dig just nu eller i framtiden så att Du med tillförsikt kan agera på Din inre drivkraft och Dina drömmar och leva Ditt liv fullt ut.  

Den läsning Du väljer får du inläst på på en ljudfil. Om Du väljer läsning nr 2 och 3  får du också ditt Numerogram och Ditt Personliga År på separata dokument som jag, vid telefon eller skypekonsultation, skickar/mailar till dig före läsningen. Vid personligt besök får du dem vid  läsningstillfället.  

 

Kostnad:  Numerologiläsning nr. 1,  500 kr inkl. moms och tar ca 1 timme.

                 Numerologiläsning nr. 2,  800: - inkl. moms och tar drygt 1 timme. 

                 Numerologiläsning nr 3,  1 500:- inkl moms och tar drygt 2 timmar.  

  

När Du bokar din läsning behöver jag veta om hur Du vill ha din läsning vid personligt besök, över skype eller telefon.  

Jag behöver också veta vilken läsning Du vill ha och slutligen behöver jag veta alla Dina namn (och Ditt flickefternamn om Du har bytt) samt år, månad och dag för Din födelse. Ditt mobilnummer är bra att ha om jag skulle behöva nå Dig akut.  

Varmt välkommen till en spännande och magisk upptäcktsresa i just Dina Numerologiska tal!