Varmt välkommen till mässan i Orsa den 25 och 26 april 2020

Gör din Numerologi och lyssna på föredraget

”Kvinna förbered dig”!

Ett föredrag om hur vi bäst förstår och lever IN i den nya tiden, för den är inte riktigt här än.

Mänskligheten genomgår just nu otroligt intensiva testtider där osäkerhet, instabilitet och sprickor i samhällsstrukturen spelar en viktig roll i skiftet mellan diametralt olika samhällssystem. Det är naturligt att då känna rädsla och kluvenhet. Men med förståelse, insikt och kunskap står vi rustade för ta oss igenom de nödvändiga passagerna för att växa in i nya territorier med målmedvetenhet och i harmoni med våra möjligheter.  

Vart 20:e år inträffar en stor förändring av Numerologiska och Feng Shui-energier som har kraftfull påverkan på människor och trender. Djupare aspekter av dessa 20-åriga cykler beskrivs i forntida läror såsom i Numerologi, Feng Shui Flying Star och i I Ching Förändringarnas Bok.  Vi är för närvarande i period 8, representerad av unga män och maskulinitet.

Vi kommer att gå in i period 9 år 2024, representerade av medelålders kvinnor. Energierna kommer att växla till det feminina och medelålders kvinnors makt och inflytande kommer att förstärkas.

Med kunskap om vilken ny period som kommer, kan du möta den med din fulla potential och  förbereda dig för att dra fördel av energierna när de når full kraft och styrka!

 Viktiga Periodiska år:

  • 2000–2999:

Återkomsten av den Feminina principen.

  • 2024–2044:

Feng Shui Flying Star – Li-perioden representerad av den

medelålders kvinnan. (ålder ca 30 – 75).

Medelålders kvinnor kommer att inta scenen vid rätt tidpunkt för att ersätta slitna ledare som behöver gå vidare. Li-perioden kommer att ge visdom och utöva de ledaregenskaper som vår värld så väl behöver.

  • 2004–2024:
  • Feng Shui Flying Star Ken-perioden representerad av den unga mannen   
  • 2014–2024:

Förberedelsetid.

  • Själens livsspann 120 år
  • Ålderns tiotal – uppgift och inflytande

Varmt välkommen till Inre Harmonimässan i Solna den 28 29 mars.

Numerologiläsning

I en Numerologiläsning finns den information Du behöver för att guida Dig genom det här livet och även viss information om Dina tidigare liv. Du får bekräftelse om Din personlighet som du har valt i det här livet, dina talanger, dina utmaningar och bästa sättet att möta dem och hur du genom att vara medveten om dina tidsramar kan planera för största möjliga framgång. 

 Varje tidsfas i Ditt liv, varje mått och steg Du tar i Ditt liv är kantat av siffror som vägleder Dig, utmanar Dig och belönar Dig.  Dina tal samverkar galant med varandra trots att vi kan uppleva motsägelsefulla inre känslor och viljor.  

 Vi människor är komplexa varelser och talen kastar ljus över det komplexa, som då blir förståeligt och istället för att orsaka inre stress och förvirring kan Du lätt använda den energi som är bäst lämpad för det aktuella tillfället. På så sätt får Du större tillgång till alla Dina inre resurser, så att Du kan manifestera Ditt liv på det sätt som ger Dig lycka och tillfredsställelse.  

Numerologin förklarar för Dig och hjälper Dig att hantera alla dina tal så att de samverkar och inte konkurrerar ut varandra. Allt det unika, allt det fantastiska som är Du växer fram i den syntes vi gör av alla Dina tal.