Under de drygt 25 år som jag har arbetat med vuxenutbildning har coachning varit ett självklart inslag i undervisningen. De grupper och individer som jag har arbetat med har alla varit i situationer som utmärkts av förändring. När jag undervisade personer med dyslexi, var ett terapeutiskt förhållningssätt själva förutsättningen för att kunna möta personen där han/hon befann sig såväl utbildningsmässigt som emotionellt, socialt och yrkesmässigt. I alla möten med personer från andra länder är coachning mot utbildning/arbete imperativt för en lyckad undervisning. Inte minst viktigt är också att integrera svensk historia, kultur och sociala umgängesformer.

Jag har arbetat med ren karriär- och jobbcoachning för infödda svenskar såväl som för utlandsfödda sedan år 2000 samt med terapeutiska konsultationer för personlig och andlig utveckling sedan 2005. Coachingen specialdesignas för att passa olika individers och gruppers speciella behov och syfte.

Jag har också vidareutbildat och handlett lärare inom SFI-verksamheten (svenska för invandrare) och i arbetsmarknadsutbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och i olika EU-projekt.

I mina uppdrag har förutom att handleda lärare och annan personal ingått att utarbeta en rad olika modeller i syfte att tillgodose grupper och/eller individer med den mest optimala coachningen. Till mitt förfogande har jag nu en mångsidig erfarenhet samt en mängd olika verktyg för att möta olika personers aktuella behov.

Jag arbetar i nätverk med andra terapeuter/coacher och kan vid behov hänvisa till annan terapeut/coach vid behov av annan specialistkompetens.

Coachningen är strikt strukturerad med tydliga del- och slutmål.

Referenser finns.

Kontakta oss gärna för mer information och tidsbokning.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.