Vår filosofi

Kärt barn har många namn men vi föredrar att rätt och slätt kalla det för möten och samtal. För det är precis det som det handlar om. Ett möte i ömsesidighet, men i olika roller. Ett samtal mellan två likvärdiga personer, där olika perspektiv och insikter bildar fond för nya erfarenheter. Det gemensamma är intentionen.

Vi vill båda hitta svar på frågor, hitta ut ur återvändsgränder, upptäcka förmågor, möta styrkor och möjligheter och tydliggöra hinder. Vi behöver öka medvetenheten om konsekvenserna av vad vi tänker, säger och gör så att de medvetna valen leder till framgång och livstillfredsställelse. Att inte slås ned av motgång och inte heller rädas framgång.

Att lära sig att se vad som finns mellan illusion och vision. Att väva den nya livsväven i gränslandet mellan illusion och vision. Att inte kompromissa bort vision och drömmar, ideal och idéer när tiderna är utmanande. 

I stunder av möten och samtal vistas man i en tillåtande miljö, där insikt, mod och vilja vävs till ett nytt fundament, där erfarenhet, ny kunskap och nytt förhållningssätt ökar vår livskvalitet.

S P R Å K -  C O A C H N I N G

DROP-IN

SVENSKA

TILL DIG som behöver specifik hjälp med svenska språket

Ett effektivt och tidsbesparande sätt att förbättra och förfina svenskan.

 

Behöver du förbättra ditt uttal? Finslipa din grammatik? Förbättra din muntliga förmåga?

Lära dig att skriva bättre? Förbereda för jobbsökning, CV, personligt brev, anställningsintervju?

Något annat?   

 

Språkcoachningen kan ske vid personligt möte (f.n. i Sundbyberg. From september på Lidingö), via Skype eller via mail (vid skriftlig coachning).

Du bokar det antal timmar du behöver (mellan 1 – 10 timmar) och berättar vad du vill ha hjälp med.

Ett bokningssystem är under uppbyggnad. Tillsvidare bokar du in dig på:

kunskapsnyckeln@telia.com.

 

Så här gör du:

  1. Ge förslag på några tider som passar dig.
  2. Berätta vad du vill ha hjälp med
  3. Berätta hur många timmar du vill köpa

 

Vi bekräftar din bokning inom 24 timmar. Vi diskuterar och bestämmer då vad coachningen ska innehålla. Det finns begränsat med tider varför det ibland kan vara långa väntetider.

För mer information: kunskapsnyckeln@telia.com, mobil 070-730 71 08

Kostnad

Arbetslösa    350:-/timme (Du ska kunna styrka att du är arbetslös)

Studerande  350:-/timme (Du ska kunna styrka att du studerar)

Arbetande    550:-/timme

Företag         750:-/timme

Alla priser är inkl. moms

Du betalar via swish eller till KunskapsNyckelns plusgiro 13 15 74 -6. Betalningen ska vara KunskapsNyckeln tillhanda före bokad tid.

Välkommen

Ingrid Berndtson

Språkcoach

Ingrid har arbetat med svenska som andraspråk sedan 1984. Hon har erfarenhet av allt från alfabetisering till högutbildades och akademikers behov av svenska språket. Erfarenhet av många olika yrkesgrupper.

Referenser finns.